Referat fra møte i ekspertgruppen for undervisning

Til stede

Nils Christian Fareth, UiT
Håvard Moe Hagen, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, Unit
Kai Quale, Unit

Lydia Nicolaysen, Arbeidslivsportalen (sak 2)
Sigrid Kjøbli, Arbeidslivsportalen (sak 2)
Alexander Laderman, Arbeidslivsportalen (sak 2)

 

Agenda

1. Referat fra møte 16.4.2018 

Noen oppfølgingspunkter fra referatet er ikke på plass, men skal følges opp.

Referatet godkjent.

 

2. Arbeidslivsportalen

  • Presentasjon av prosjektet
  • Diskusjon om aktuelle problemstillinger

Portalen er nå i utviklingsfase, og deltakere i prosjektet gikk gjennom status og planer for utviklingen.

Kommentarer fra gruppen:

Viktig å ikke glemme økonomi. Noen praksisplasser koster mer for studenten, hvis plassen er langt vekk. Veldig aktuell problemstilling i Nord-Norge, med store avstander.

Får praksisplassene fødselsnummer til studentene? Må avklares, behov for tilgang til systemer osv. 

Kravspesifikasjon - hvem lager denne og hvem skal ha tilgang?

Fokuset ser ut til å ha vært mot studenter og praksissted - ikke de som skal bruke systemet (FS-folk, osv). 

Medisin ved universitetet bør kontaktes - disse har en rekke behov det er nyttig å utrede.

Gruppen synes det er spennende!

 

3. Status for undervisningsmodulen

  • FS 8.2

Det ble henvist til notat om trinnvis innføring av den nye undervisningsmodulen, hvor særlig løsningene for praksis vil bli innført allerede med FS 8.2. tidlig vår 2019.

Hva skal konverteres fra stedkodetabell?

Knytte sted til tilkoblingstype PRAKSIS. Disse konverteres over til praksisstedtabellen.

Unit tilgjengeliggjør en oversikt over stedkoder som er referert fra eksisterende praksistabeller, som institusjonene kan bruke som utgangspunkt for markering av tilkoblingstype. Må ut i god tid før konvertering. 

Unit sender ut notat med info om forslag til konvertering, og ber om tilbakemelding og innspill. Gjøres i løpet av kort tid. 

 

4. Innkomne saker og ønsker

  • a) UiT: Justering i rutine 408.001 Oppretting av und.enheter (FS-693)

UiT sender case. UiO mener at dette fungerer. Vi får eksempel og utreder. 

  • b) UiT: Svakhet i FS/mulig feil i underbilde Undmeld i Student samlebilde (FS-762)

Gruppen støtter alternativ 1 - at det legges på trigger som hindrer endring av undtermin når studenten er koblet til aktivitet.

 

5. Eventuelt

  • a) NTNU: Undervisning og obligatoriske aktiviteter i FS (vedlegg)

Orienteringssak om historikk/bakgrunn.

  • b) UiT: Feltet Fellesaktivitet i Undakt samlebilde (vedlegg)

Disse feltene vil bli flyttet opp under endringen av undervisningsmodulen, da en del felter skal ryddes vekk fra Undakt samlebilde. "Hele"-knappen vil nok da forsvinne. Uvisst om dette kommer i første trinn, men det kommer.  

 

Neste møte: Mandag 13. mai, Unit, møterom Ganymede, kl 10 -15. 

 

 

Publisert 29. jan. 2019 14:20 - Sist endret 29. mars 2022 08:58