Møte i ekspertgruppen for undervisning

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU
Nils Christian Fareth, UiT
Håvard Moe Hagen, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, Unit
Kai Quale, Unit
Geir Vangen, Unit

Lydia Nicolaysen, Arbeidslivsportalen
Sigrid Kjøbli, Arbeidslivsportalen
Kjetil Røe, Arbeidslivsportalen
Alexander Laderman, Arbeidslivsportalen
Glenn Arne Christensen, Arbeidslivsportalen

 

Agenda

1. Referat fra møte 16.4.2018 

Link til referat

2. Arbeidslivsportalen

  • Presentasjon av prosjektet
  • Diskusjon om aktuelle problemstillinger

3. Status for undervisningsmodulen

  • FS 8.2

4. Innkomne saker og ønsker

  • a) UiT: Justering i rutine 408.001 Oppretting av und.enheter (FS-693)
  • b) UiT: Svakhet i FS/mulig feil i underbilde Undmeld i Student samlebilde (FS-762)

5. Eventuelt

  • a) NTNU: Undervisning og obligatoriske aktiviteter i FS (vedlegg)
  • b) UiT: Feltet Fellesaktivitet i Undakt samlebile (vedlegg)

 

 

Publisert 18. des. 2018 14:49 - Sist endret 29. mars 2022 08:58