Møte i ekspertgruppe for Studentweb

Innkalt:

Ole Ivar Birkelund, OsloMet
Kent Wold Christensen, HSN
Marit Vartdal Engeset, HVO
Lena Finseth, UiO
Sara Nustad Mauland, UiS
Karl-Erlend Mikalsen, UiT
Gro Strand, HVL
Øystein Ørnegård, UiB
Rigmor Øvstetun, NTNU
Stig Benserud, Unit
Christina Elmar, Unit
Sven Petter Næss, Unit
 

NB! Christina Elmar vil lede møtet fram til lunsj.

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Orienteringssaker

a) nye versjoner

b) Utviklingsressurser

c) Tjenesteansvarlig for Studentweb (etter lunsj)

3. Endringer i søknadsmodulen og samspill med Flyt og godkjenningsmodulen.

4. Definisjon av studierett - svar på høringssak

5. HVL: Oppmelding til undervisning og vurdering

Oppfølgingssak fra forrige møte.

6. Campus på undervisning

7. Innkomne ønsker (foreløpig ingen ønsker)

8. Eventuelt

 

 

 

Publisert 28. mars 2019 08:31 - Sist endret 29. mars 2022 08:58