Møte i ekspertgruppe for etterutdanning

Referat

Referat fra møte i ekspertgruppen for etterutdanning 26.09.2019

Innkalling

 

Innkalt:

Oddbjørg Mikkelsen, NTNU
Marianne Pedersen, HiØ
Michael Schøyen Grude, UiO
Mette Helene Høgsand, UiS
Gro Helmersen, NMBU
Berit Kletthagen, HiNN
Magnus Lyngra, UiT
Kjetil Røse Høybråten, Unit
Myriam Jensvold Massaoud, Unit

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 2. Status for prosjektet/pilot
  a. Orientering v/Unit
  b. Informasjon fra ekspertgruppen (erfaringsutveksling) Har institusjonene tatt i bruk ny funksjonalitet siden forrige møte?
 3. Utfasing av EVUweb2 (orientering)
 4. Status vedr. Utdanning.no (orientering)
 5. Status vedr. Kompetanse Norge (orientering)
 6. Status på ønskelistesaker (orientering)
 7. Nytt i FS-klienten (orientering)
 8. Nytt i EVUweb3 (gjennomgang av funksjonalitet) 
 9. Eventuelt
  a. avklare dato for nytt møte
Publisert 13. aug. 2019 13:29 - Sist endret 29. mars 2022 08:58