Møte i ekspertgruppe for etterutdanning

Referat

Innkalling

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  2. Status prosjekt/pilot (orientering)
  3. Status på ønskelistesaker (orientering)
  4. Brukerdokumentasjon (orientering)
  5. Utdanning.no (orientering)
  6. Foretaksregistrering (orientering)
  7. Opptak: saksbehandling, angrefrist og løpende opptak
  8. Kommer i EVUweb (diskusjon) (vedlegg kommer)

Kravspesifikasjon EVUweb 3

FS-18-035 Kravspesifikasjon EVUweb 3 oppdatert etter møte 11. april 2018

    Publisert 5. nov. 2018 10:08 - Sist endret 29. mars 2022 08:58