Møte i doktorgradsgruppen

Innkalte:

Reier Møll Schøder, AHO

Terje Valentinsen, NTNU

Ida Rudi Bellizia, UiO

Karen Stadsheim Sikkeland, UiO

Yngve Brynjulfsen, UiB

Øyvind Nystøl, UiA

Gølin Irene Larsen, UiT

Kari E. Moxnes, NMBU

Knut Løvold, Unit

 

 1. Godkjenning av referat fra møte 25.09.2018
 2. Hva vil vi med Fremdriftsrapporteringsfunksjonaliteten i FS
 3. Søknadsweb for ph.d.
 4. Digitalisering av ph.d.-avtalen
 5. Presentere hvordan vitnemålet blir for de som fullfører ph.d. i kunstnerisk utvikling
 6. Utveksle tips om web-basert opptaksskjema
 7. Nasjonal portal for ph.d.-kurs.
  Reier Møll Schoder (AHO) legger frem ønske fra forumet om å bruke FS som grunnlag for en felles kursportal/base for FS-doktorgradsgruppen.
 8. Gjennomgang av ønskelisten

Nøkkel

Tittel

Nye

 

FS-774

Studentweb - endre formulering på opprinnelig sluttdato for ph.d.-studenter

FS-750

Rapport FS944.003 Data for analyse av frafall og gjennomstrømning

FS-739

Rapport for å vise opplæringsdel

Gamle

 

FS-703

Mulighet for å registrere ikke-godkjent prøveforelesning

FS-680

Veileder(e) inn i FS916.001 Kandidatrapport – avtale og arbeidsforhold

FS-679

Ny ph.d.-rapport «disputerte kandidater i periode»

FS-665

Databasejobb VEDLIKEHOLD_STUDENTSTATUS3: inkludere doktorgradsnivå

FS-600

Fjerne tabellen drkand_opphold

FS-558

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (og litt om dr.philos.)

FS-471

Registrering av eksterne instituttstipendstillinger i bildet FINANS

FS-457

Ny rapport for gjennomført registrering/framdriftsrapportering

 1. Doktorgradsgruppens videre skjebne
 2. Eventuelt

Publisert 7. mars 2019 14:40 - Sist endret 29. mars 2022 08:58