Møte i undervisningsgruppen

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU
Nils Christian Fareth, UiT
Håvard Moe Hagen, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, KDTO
Kai Quale, KDTO

 

Dagsorden 

 

1. Referat fra møte 7.11.2017 

2. Status for undervisningsmodulen

3. Plassering av student på und.akt - nytt bilde tilpasset ny modul

Excel med skjermbilde

4. Rutine for praksisplassering

Fortsatt fra forrige møte.

5. Innkomne saker og ønsker

    a) UiO: FS408.002 Undervisningsenhet (FS-601)

6. Eventuelt

 

Publisert 3. apr. 2018 10:38 - Sist endret 29. mars 2022 08:58