Møte i ekspertgruppe for Studentweb

Innkalt:

Kent Wold Christensen, HSN
Marit Vartdal Engeset, HVO
Lena Finseth, UiO
Sara Nustad Mauland, UiS
Karl-Erlend Mikalsen, UiT
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Gro Strand, HVL
Øystein Ørnegård, UiB
Stig Benserud, Unit
Myriam Massaoud, Unit
Sven Petter Næss, Unit
 

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Orienterringssaker

a) Planlagte endringer Studentweb

b) Status campusfunksjon Studentweb

3. UiO: Sperre mot at studenten selv kan endre utdanningsplan (STWJS-2197)

4. UiO: Mobiltelefonnummer i FS vs. NKOMs nummerplan (STWJS-2199)

5. UiT: Uregelmessige emner og Studentweb (SWTS-2202)

6. USN: Digital karakterutskrift og emner utenom utdanningsplan (STWJS-2217)

7. Innkomne ønsker

a) UiO: Kontonummer på siden Min profil (STWJS-2189)

b) UiS: Varsel om semesterregistrering og betaling for studenter som ikke har gyldig studierett kommende semester (STWJS-2224)

c) Bekreftelse på studentstatus - selvbetjening i Studentweb (STWJS-2226)

8. Eventuelt

 

 

 

Publisert 27. sep. 2018 15:42 - Sist endret 29. mars 2022 08:58