Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer

Dagsorden

  1. Referat fra møte 13.3.2018
  2. Hva ønsker vi å fokusere på før neste års opptak, f.eks. dokumenthåndtering, resultatutveksling, lokale opptak, NOM-opptaket, hvor bruker vi mest tid , og hva kan vi gjøre med det?
  3. Dokumenthåndtering i lokale opptak, opplasting, benevning, sperring, sletting og lagring. Vi opplever at mange søkere har mye gammel og ikke (lenger) relevante mottatte dokumenter fra år tilbake som det brukes mye tid på å gjennomgå i nye opptak. Vi ønsker å se på om dokumenter kan gjøres enklere både for søker og saksbehandlere.
  4. Status prioriteringer
  5. Ønskeliste
  6. Hva skjer med Fagskoleopptaket
  7. Nytt fra UNIT, fusjon og omorganiseringsprosessen.
  8. Nytt medlem i gruppen?
  9. Campus
  10. Eventuelt
Publisert 21. mars 2018 22:22 - Sist endret 29. mars 2022 08:58