Møte i ekspertgruppe for etterutdanning

Innkalling

FS-18-029 Innkalling ekspertgruppe for etterutdanning 11. april 2018 (pdf)

Referat

FS-18-031 Referat ekspertgruppe for etterutdanning 11. april 2018 (pdf)

Kravspesifikasjon

FS-18-035 Kravspesifikasjon EVUweb oppdatert etter møte 11. april 2018 (pdf)

Endringer etter møtet står med rød tekst.

Saksliste

 1. Referat fra møte i EVU-gruppa 31. januar 2018 (pdf)
 1. Godkjenning av dagsorden
 1. Status for utviklingsprosjektet
 1. Oppdatert releaseplan, pilot (pdf)
 1. Oppfølgingssaker fra forrige møte
  Vedlegg: FS-18-029-2 Kursprotokoll – forslag til implementasjon (pdf)
   
 2. Gjennomgang og prioritering av saker på ønskeliste (pdf)
 1. Status nettbetaling
 1. Neste møte og videre arbeid
   
 2. Eventuelt
Publisert 28. feb. 2018 08:33 - Sist endret 29. mars 2022 08:58