Møte i ekspertgruppe for etterutdanning

Innkalling

FS-18-010 Innkalling til møte i ekspertgruppe for etterutdanning (pdf)

Referat

FS-18-014 Referat møte i etterutdanningsgruppen 31.1.18 (pdf)

Kravspesifikasjon for EVUweb 3, oppdatert etter møtet

FS-18-018 Kravspesifikasjon EVUWEB3 Oppdatert etter møte 31.1.2018 (pdf)

Saksliste og saksdokumenter

 1. Navnerunde
 2. Referat fra møte i EVU-gruppa 27. og 28. januar 2015 (pdf)
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Orientering om utvikling av eksisterende EVUweb siden forrige møte
 5. Orientering om status for arbeidet med ny EVUweb og videre planer for prosjektet, foreløpig releaseplan
 6. Oppfølgingssaker fra forrige møte:
  1. Resultat av høringer
   Vedlegg: FS-15-005 Oppsummering etter høring rundt problemstillinger ny EVUWeb (pdf)
  2. Juridiske vurderinger
   Vedlegg: FS-16-058 Juridiske avklaringer om planlagt ny funksjonalitet i EVUweb 3 (pdf)
 7. Diskusjonspunkter for ny EVUweb
  1. Innlogging med Dataporten
   Vedlegg: FS-18-010-1 Innlogging med Dataporten i ny EVUweb (pdf)
  2. Foretaksregistrering FS-18-010-2 Implementasjon av foretaksregistrering i ny EVUweb (pdf)
  3. Øvrige endringsforslag til kravspesifikasjonen FS-15-004-1 Kravspesifikasjon for ny EVUweb (pdf), FS-18-010-3 Endringsforslag til kravspesifikasjon (pdf)
 8. Gjennomgang og priortering av saker på ønskeliste
  Vedlegg: FS-18-010-4 Ønskeliste etterutdanningsgruppa (oversikt) (pdf), FS-18-010-5 Ønskeliste etterutdanningsgruppa (detaljert) (pdf)
 9. Neste møte og videre arbeid
 10. Eventuelt
Publisert 11. jan. 2018 14:58 - Sist endret 29. mars 2022 08:58