Møte i ekspertgruppe for EpN

Innkalt

Lars Vemund Solerød, NMBU
Gunvor Elise Hanssen, NTNU
Tor Erga, UiS
Grethe Karlsen, UiT
Helene Høiås Dalen, HSN
Lena Finseth (for Pål Erik Megaard), UiO
Sean Kjartan Iversen, OsloMet
Myriam Jensvold Massaoud, KDTO
Marte Holhjem, KDTO
Rikke Gåsholt, KDTO
Jon Kleiser, KDTO
Alen Milkovic, KDTO
Anna-Karin Skrimstad, KDTO
Leiv Hellebø, KDTO
Jens Gunnar Ørka, KDTO

 

Dagsorden

1. Referat fra forrige møte 20.06.17

2. Status for nyutvikling. Presentasjon av fremdriftsplan. 

3. Gjennomgang og mulighet for tilbakemelding av de viktigste endringene i EpN det siste halvåret; sammenligningssiden, endringsrapport, studieprogram

4. Vurdering i EpN: redegjørelse for grunnleggende prinsipper for nyutvikling av vurdering, samt presentasjon av enkel skisse fra KDTO. Diskusjon og innspill.

5. Innkomne saker og ønsker:

a) Innspill fra HSN: EpN og tekster til Vitnemålsportalen for emner som går over flere semester.

b) Ønskeliste - gjennomgang

6. Undervisning i EpN (hvis tid). Hvilke behov har institusjonene vedr undervisning? (gjerne prioritert)

7. Eventuelt

Publisert 28. feb. 2018 16:36 - Sist endret 29. mars 2022 16:15