Møte i doktorgradsgruppen

Innkalte:

Reier Møll Schøder, AHO

Terje Valentinsen, NTNU

Ida Rudi Bellizia, UiO

Karen Stadsheim Sikkeland, UiO

Yngve Brynjulfsen, UiB

Øyvind Nystøl, UiA

Gølin Irene Larsen, UiT

Kari E. Moxnes, UMB

Geir Vangen, Unit

Knut Løvold, Unit

Kathy Foss Haugen, Unit

 

 

  1. Godkjenning av referat fra møte 16.01.2018
  1. Gjennomgang av ønskelisten

 

Nøkkel

Tittel

FS-457

Ny rapport for gjennomført registrering/framdriftsrapportering

FS-467

Vitnemål og forskerskoler

FS-471

Registrering av eksterne instituttstipendstillinger i bildet FINANS

FS-494

Tre filtre i FS925.001 Samarbeidsrapport, samarbeidsavtaler

FS-556

Digital løsning for ph.d.-avtalen

FS-558

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (og litt om dr.philos.)

FS-598

Aktive ph.d.-kandidater i SSB og DBH

FS-600

Fjerne tabellen drkand_opphold

FS-624

Ekstra kolonne i FS-rapport 933.001

FS-665

Databasejobb VEDLIKEHOLD_STUDENTSTATUS3: inkludere doktorgradsnivå

FS-670

Digitalt ph.d.-opptak

FS-679

Ny ph.d.-rapport «disputerte kandidater i periode»

FS-680

Veileder(e) inn i FS916.001 Kandidatrapport – avtale og arbeidsforhold

FS-703

Mulighet for å registrere ikke-godkjent prøveforelesning

 

  1. PhD i vitnemålsportalen

 

  1. Eventuelt

Publisert 18. sep. 2018 11:05 - Sist endret 29. mars 2022 08:58