Møte i doktorgradsgruppen

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 11.09.2017

 

  1. Gjennomgang av ønskelisten

Nøkkel

Tittel

FS-331

Rapportering av ph.d. med cotutelle-avtale

FS-383

Bruke Søknad samlebilde for PhD

FS-457

Ny rapport for gjennomført registrering/framdriftsrapportering

FS-467

Vitnemål og forskerskoler

FS-471

Registrering av eksterne instituttstipendstillinger i bildet FINANS

FS-494

Tre filtre i FS925.001 Samarbeidsrapport, samarbeidsavtaler

FS-532

Bruke søknadsmodulen til PHD-opptak

FS-556

Digital løsning for ph.d.-avtalen

FS-558

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (og litt om dr.philos.)

FS-598

Aktive ph.d.-kandidater i SSB og DBH

FS-599

Forskerskoler i FS

FS-600

Fjerne tabellen drkand_opphold

  1. Eventuelt

Publisert 3. nov. 2017 11:53 - Sist endret 29. mars 2022 08:58