Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Dagsorden

  1. Godkjenning av referat fra møte 25.5.2018
  2. Presentasjon av medlemmer
  3. Demo av begrunnelse og klage
  4. Status arbeidsgrupper
  5. Innkomne saker
  6. Sammenslåing av gruppen for digital vurdering og vurderingsgruppen
  7. Eventuelt 
Publisert 18. okt. 2018 09:03 - Sist endret 29. mars 2022 08:58