Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Dagsorden
1. Godkjenning av referat fra møte 5.4.2018
2. Status Unit, siden siste møte
3. Status arbeidsgrupper
4. Hvilke rapporter er det behov for å endre/ev. nye rapporter (inkl. mulighet til å ta ut rapporter både på eksamenssystem og på sensursystem)?
5. Innkomne saker
6. Eventuelt

Publisert 11. des. 2017 16:11 - Sist endret 29. mars 2022 08:58