Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Dagsorden

  1. Godkjenning av referat fra møte 16. 3.2018
  2. Status KDTO, siden sist møte
  3. Status arbeidsgrupper
  4. Hvilke rapporter det er behov for å endre/ev. nye rapporter (inkl. mulighet til å ta ut rapporter både på eksamenssystem og på sensursystem)?
  5. Eventuelt 
Publisert 11. des. 2017 16:09 - Sist endret 29. mars 2022 08:58