Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Dagsorden

 1. Godkjenning av referat fra møte 5. 2.2018
 2. Status KDTO, siden sist møte
 3. Status arbeidsgrupper
  1. Stedhierarki og roller
  2. Emnepakke/mappe
  3. Innlevering av studentoppgaver
  4. Gruppeeksamen
  5. Tredjepartsystemer og andre hjelpemidler i eksamenssystemene
  6. Prosesser for å opprette kommisjoner og sensorer
 4. Hvilke rapporter det er behov for å endre/ev. nye rapporter (inkl. mulighet til å ta ut rapporter både på eksamenssystem og på sensursystem)?
 5. Eventuelt 
Publisert 11. des. 2017 16:07 - Sist endret 29. mars 2022 08:59