Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

 1. Godkjenning av referat fra møte 7.12.2017
 2. Status KDTO
  1. FS
  2. Studentweb
  3. API
  4. Endringsønsker leverandører
 3. Status arbeidsgrupper
  1. Stedhierarki og roller
  2. Emnepakke/mappe
  3. Innlevering av studentoppgaver
  4. Gruppeeksamen
  5. Tredjepartsystemer og andre hjelpemidler i eksamenssystemene
  6. Prosesser for å opprette kommisjoner og sensorer
 4. Eventuelt 
Publisert 15. des. 2017 13:31 - Sist endret 29. mars 2022 08:59