Møte i undervisningsgruppen

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU
Marius Alexander Belstad, HiØ
Nils Christian Fareth, UiT
Håvard Moe Hagen, HVL
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Anne Lise Mølmann, NTNU,
Sven Petter Myhr Næss, CERES
Kai Quale, CERES
Geir Vangen, CERES

 

Dagsorden 

 

1. Referat fra møte 13.3.2017 (PDF)

2. Orienteringssaker

3. Status for undervisningsmodulen

  • Visning av bilder i klienten
  • Plan for utrulling og test av ny modul

4. Plassering av studenter på praksisparti - spesifikasjon av kriterier som må til for at rutine skal kunne plassere studentene automatisk

Vedlegg: Praksisrelatert info fra ILU NTNU (PDF)

5. Innkomne saker og ønsker

6. Eventuelt

 

Publisert 12. okt. 2017 11:26 - Sist endret 29. mars 2022 08:58