Møte i ekspertgruppen for undervisningsmodulen

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU
Marius Alexander Belstad, HiØ
Nils Christian Fareth, UiT
Håvard Moe Hagen, HVL
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Anne Lise Mølmann, NTNU,
Sven Petter Myhr Næss, CERES
Kai Quale, CERES
Geir Vangen, CERES

 

Dagsorden

 

1. Referat fra møte 8.11.2016

2. Status ny undervisningsmodul

  • Plan for fremdrift
  • Visning av skjermbilder (und.akt samlebilde, nytt und.enhet samlebilde).

3. Innkomne saker/ønsker

  • HSN: FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter - ønske om nye parametre (FS-462)
  • UIS: Oppmelding til undervisning/vurdering i klinisk undervisning og praksisemner via Studentweb (FS-463)
  • VID: Ønske om at mobilitetsperiode fra utland vises i DS pkt 6.1. (FS-492)

4. Eventuelt

 

 

 

 

Publisert 14. des. 2016 12:45 - Sist endret 29. mars 2022 08:58