Møte i Studentwebgruppen

Innkalt:

Kent Wold Christensen, HSN
Marit Vartdal Engeset, HVO
Lena Finseth, UiO
Sara Nustad Mauland, UiS
Karl-Erlend Mikalsen, UiT
Anne Lise Mølmann, NTNU
Gro Strand, HVL
Øystein Ørnegård, UiB
Stig Benserud, CERES
Myriam Jensvold Massaoud, CERES
Tore Andre Rønningen , CERES
Sven Petter Næss, CERES
 

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra 20.4. 2017 (Referat (PDF))

2. Info om klageadgang eller utgåtte frister på siden Resultater (STWJS-2045)

3. UiO: Opprydding av visning på resultatsiden (STWJS-2050)

4. Søknader og saksflyt/ROMS (STWJS-2082)

5. UiT: Trekk fra/oppmelding til eksamen og undervisning (STWJS-2083)

6. UIO: Politiattester i Studentweb (STWJS-2084)

7. HVL: Semesterkvittering for studenter med status FRITATT for betalt (STWJS-2090

8. Eventuelt

Publisert 11. okt. 2017 12:43 - Sist endret 29. mars 2022 08:58