Møte i ekspertgruppen for Studentweb

Innkalt:

Kent Wold Christensen, HSN
Marit Vartdal Engeset, HVO
Lena Finseth, UiO
Sara Nustad Mauland, UiS
Karl-Erlend Mikalsen, UiT
Anne Lise Mølmann, NTNU
Gro Strand, HVL
Øystein Ørnegård, UiB
Stig Benserud, CERES
Myriam Jensvold Massaoud, CERES
Tore Andre Rønningen , CERES
Sven Petter Næss, CERES
 

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra 18.10. 2016 (Referat)

2. Håndtering av praksisemner i Studentweb (STWJS-1936)

3. Inndraging av studierett og tilgang til emner (STWJS-1951)

4. ID-porten og taushetserklæring i Studentweb (STWJS-1973)

5. Studentbilder i Studentweb (STWJS-2011)

6. Mulige løsninger for betaling av semesteravgift via SW

7. RUST og oppmelding til undervisning

8. Ønskelisten (Hele ønskelisten)

  • UiB: Ønsker om bedre fremvisning av vektingsreduksjon (STWJS-1999)
  • HVL: Tekst ved endring av veivalg (STWJS-1927)
  • UiS: Egengenerering av faktura (STWJS-1926)
  • HVL: Summen under "Utestående beløp" på faktura må ta hensyn til verdien i STATUS_VALGBAR_VISBELOP (STWJS-1922)
  • UiO: Vise frem begrenset studierettstatus fra Student samlebilde (STWS-1919)

9. Eventuelt

 

 

Publisert 14. des. 2016 12:48 - Sist endret 29. mars 2022 11:38