STAR-møte

Til:

Anne-Lise Lande, UiO

Karen Skadsheim Sikkeland, UiO

Mustafa Hussain, UiB

Øyvind Hjuring Mikalsen/Espen Kristiansen, UiT

Gro Christensen, HiOA

Ingrid Susanne Andersen, UiA

Hans Jakob Berntsen, HSN

Marit Vartdal Engeseth, HVO

Ivar Pettersen, NTNU

Jan Erik Johansen, NMH

Joar Nybo, KD

Yngve Bersvendsen, NSD

Stein Aske, CERES

Martin Sagen, CERES

Ragnar E. Pettersen, CERES

 

Agenda

 

 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang

 

2. Status for Tableau

 

  • Brukergrupper knyttet til AD

  • Tidsbruk for rapport på server

  • Oppdatering av enkelte STAR-rapporter

3. Bruk av Tableau ved UiT

 

UiT presenterer hvordan de har tatt i bruk Tableau.

 

4. Bruk av Tableau ved UiO

 

UiO presenterer hvordan de har tatt i bruk Tableau.

 

 

5. Ekstern Mobilitetsrapport ved NSD

 

NSD presenterer sitt forslag til rapport over studentmobilitet mellom institusjonene. Se vedlegg med ønsker til mobilitetsrapport og kommentar fra NSD.

 

6. Beregning av strykprosent

 

Planleggingsgruppen har i møte 06.-07.2016 under sak 13 bedt STAR se på beregning av strykprosent. Strykprosenten hos DBH og i FS beregnes på litt forskjellige måter. Planleggingsgruppen mener at DBHs standard bør gjelde, og at videreutvikling av statistikker bør gjøres i Tableau

 

Se Sak 13 fra Planleggingsgruppens møte 06.-07. september 2016.

 

STAR-gruppen tar en diskusjon rundt definisjonen for beregning av strykprosent.

 

Forslag til vedtak: Ekspertgruppen STAR støtter Planleggingsgruppens anbefaling om at DBH sin standard bør gjelde. Rapporter som presenteres igjennom Tableau og som inneholder strykprosent vil følge definisjonen fra DBH.

 

7. Statistikkrapporter i FS eller Tableau

Planleggingsgruppen ber i sitt møte 06.-07.2016 under sak 13 bedt STAR diskutere hvilke statistikk som skal ligge i FS og hvilke som skal ligge i Tableau. Vi tar en innledende diskusjon om dette.

8. Bruk av Tableaurapporter på websider og Guest-bruker

CERES ved Stein Aske presenterer hvilke muligheter det er for å legge rapporter laget i Tableau på institusjonens websider.

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/hvordan-legge-ut-en-tableau-rapport-pa-en-webside.pdf

9. Status for åpning mellom FS-basene Tableau server for rapporter på FS-siten

CERES orienterer om status

10. Rapportene GSTM1, GST2 og GST3 gjøres til STAR-rapporter

Forslag til vedtak: Rapportene GSTM1, GST2 og GST3 gjøres til STAR-rapporter

11. Datakilder og rapporter for opptaksdata

CERES har laget forslag til nye datakilder og rapporter for opptaksdata. CERES presenterer rapporter og datakilder.

12. Rapporter klare for FS-siten når den er operativ

CERES gir status for hvilke rapporter som er laget med tanke på FS-siten og som vil være operative når tilganger er på plass.

13. Studiebarometeret

NOKUT har sendt ut publisert studiebarometeret med resultatene for 2016. Vi tar en diskusjon om det er data er som kan være interessante i en STAR sammen­heng.

14. Doktorgradsrapporter

Enkelt institusjoner har kommet med ønsker om flere rapporter knyttet til doktorgradsstudenter. Vi tar en diskusjon knyttet hvilke rapportbehov en har knyttet til doktorgradsstudenter.

15. Eventuelt

 

 

Publisert 20. feb. 2017 09:19 - Sist endret 30. mars 2022 05:33