Møte i gruppe for opptakssystemer

Foreløpig saksliste:

  1. Referat fra møte 2.11.2017 (PDF)
  2. Oppfølging av saker fra forrige møte.
  3. Gjennomgang av nye saker på ønskelisten
  4. Prioritering av saker på ønskelista
  5. Neste møte
  6. Eventuelt

Publisert 8. nov. 2017 16:18 - Sist endret 29. mars 2022 08:58