Møte i gruppe for opptakssystemer

Foreløpig saksliste:

  1. Presentasjon av deltakerne
  2. Gjennomgang av mandat og arbeidsform
  3. Gjennomgang av ønskelisten
  4. Resultatutvekslingen i lokalt opptak (HSN). Vi har erfart at vi må se på samme søker flere ganger da resultater hentes inn ukentlig, mye tid som går med til å sette seg inn i samme sak flere ganger og dette har naturlig nok skapt en del frustrasjon hos saksbehandlerne. Det hadde vært interessant å høre hvordan de andre har erfart dette.
  5. Neste møte
  6. Eventuelt

Publisert 18. aug. 2017 15:12 - Sist endret 30. mars 2022 05:03