Møte i ekspertgruppe for EpN

Innkalt

Lars Vemund Solerød, NMBU
Gunvor Elise Hanssen, NTNU
Tor Erga, UiS
Grethe Karlsen, UiT
Helene H Dalen, HSN
Pål Erik Megaard, UiO
Sean Kjartan Iversen, HiOA
Myriam J Massaoud, CERES
Marte Holhjem, CERES
Rikke Gåsholt, CERES
Jon Kleiser, CERES
Alen Molkovic, CERES
Jens Gunnar Ørkla, CERES
Christian A F Ruud, CERES

Dagsorden

Studieprogram i EpN

1. Kort presentasjonsrunde av alle deltakere

2. Status EpN

3. Fokusområder - EpN nyutvikling

4. Studieprogram i EpN - Hvilke behov skal løses?  - bl.a. gå igjennom spørsmålene fra forberedelsen i plenum

5. Avklaringer - vedr. testing m.m.

6. Planlegging av arbeidet videre, avtale neste møte

7. Eventuelt

Emneord: EpN
Publisert 18. mai 2017 13:48 - Sist endret 29. mars 2022 08:58