Møte i doktorgradsgruppen

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 11.01.2017
  2. Gjennomgang av ønskelisten

Nøkkel

Tittel

FS-331

Rapportering av ph.d. med cotutelle-avtale

FS-383

Bruke Søknad samlebilde for PhD

FS-447

Innlevering samlebilde – to rader i underbilde avhandlingsvurdering

FS-457

Ny rapport for gjennomført registrering/framdriftsrapportering

 

FS-467

Vitnemål og forskerskoler

FS-471

Registrering av eksterne instituttstipendstillinger i bildet FINANS

FS-494

Tre filtre i FS925.001 Samarbeidsrapport, samarbeidsavtaler

FS-552

Eksempler på vitnemål med fremvisning av samarbeid

FS-553

Fjerne beregning av netto tidsbruk

FS-554

Registrering hvert semester for ph.d.-kandidater

FS-555

Tidskonto - hva skal vi med det?

FS-556

Digital løsning for ph.d.-avtalen

FS-557

Søknad om opptak til ph.d.-kurs for eksterne

FS-558

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (og litt om dr.philos.)

3. Eventuelt

Publisert 30. mai 2017 10:44 - Sist endret 30. mars 2022 03:31