Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 31.10.2017 (PDF)
  2. Referatsaker
    1. Uninett konferansen
    2. Workshop Wiseflow
  3. Oppfølgingssaker fra møtet 31.10.2017
  4. Sammensetning av gruppen, nye medlemmer, mandat.
  5. Neste møte
  6. Eventuelt 

Publisert 8. nov. 2017 16:51 - Sist endret 29. mars 2022 08:59