Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenning av referat fra møte 15.6.2017
 2. Referatsaker
  1. Møte med Uninett 16.8
  2. Uninettsamling, endringsønsker i Wiseflow 23.8
  3. Status riksarkiv
 3. Status og tidsplan for endringsønsker
 4. DIGVURD-12 og -13 Gjennomgang fra gruppen som jobber med Begrunnelse og klage
 5. DIGVURD-9 Gjennomgang fra gruppen som jobber med tilbakeskriving av sensur.
 6. DIGVURD-10 og -14 Gjennomgang fra gruppen som jobber med arkivering
 7. DIGVURD-17 Presentasjon fra UIT og UIA om håndtering av gruppeeksamen i eksamensystemene. Framlegg fra institusjonene angående håndtering av gruppeeksamen. Sette ned en gruppe som jobber videre med dette.
 8. DIGVURD-18 Håndtering av bachelor- og masteroppgaver. Hvordan gjøres dette ved institusjonene? NTNU har laget en oversikt fra NTNU’s ståsted. Hvordan tar vi dette videre.
 9. Presentasjon fra UIO angående forslag til et API for å hente ut rettigheter på stedkode fra FS. Det er da snakk om å bruke personroller i FS for å gi tilganger i digitale systemer via FSWS.
 10. Neste møte
 11. Eventuelt

Publisert 6. juli 2017 13:00 - Sist endret 29. mars 2022 08:58