Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 10.5.2017

  2. Orientering angående behandling av endringsønsker fra denne gruppen opp mot UNINETT-gruppen

  3. Status og tidsplan for endringsønsker
  4. DIGVURD-12 og -13 Gjennomgang fra gruppen som jobber med Begrunnelse og klage

  5. DIGVURD-9 Gjennomgang fra gruppen som jobber med tilbakeskriving av sensur.

  6. DIGVURD-10 og -14 Gjennomgang fra gruppen som jobber med arkivering

  7. DIGVURD-17 Presentasjon fra UIT og UIA om håndtering av gruppeeksamen i eksamensystemene. Framlegg fra institusjonene angående håndtering av gruppeeksamen. Sette ned en gruppe som jobber videre med dette.

  8. Presentasjon fra  UIO angående forslag til et API for å hente ut rettigheter på stedkode fra FS. Det er da snakk om å bruke personroller i FS for å gi tilganger i digitale systemer via FSWS.

  9. Neste møte

  10. Eventuelt 

Publisert 12. mai 2017 11:32 - Sist endret 29. mars 2022 08:58