Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 30.3.2017

  2. Referat fra arkivgruppa, 29.4.2017

  3. DIGVURD-12 og -13 Gjennomgang fra gruppen som jobber med Begrunnelse og klage

  4. DIGVURD-9 Gjennomgang fra gruppen som jobber med tilbakeskriving av sensur.

  5. DIGVURD-10 og -14.Gjennomgang fra gruppen som jobber med arkivering

  6. Fra UIO. I forbindelse med tilbakeskriving av sensur så kunne vi kanskje snakket litt om karakterregler. Det er jo veldig mange av de, men ikke så mange som er i bruk. Kan noen deaktiveres? På UiO bruker vi kun tre stk, 5, 30 og 39. Er det mange andre som er i bruk der ute?

  7. Fra UIO. Vi har laget et forslag til et API for å hente ut rettigheter på stedkode fra FS. Det er da snakk om å bruke personroller i FS for å gi tilganger i digitale systemer via FSWS.

  8. Neste møte

  9. Eventuelt 

Publisert 20. apr. 2017 16:55 - Sist endret 29. mars 2022 08:58