Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Saksliste:

 1. Godkjenning av referat fra møte15.2.2017

 2. Oppsummering av erfaringssamlingen i regi av Uninett , 29.3.2017

 3. DIGVURD-12 og -13 Gjennomgang fra gruppen som jobber med Begrunnelse og klage

 4. DIGVURD-9 Gjennomgang fra gruppen som jobber med tilbakeskriving av sensur.

 5. DIGVURD-10 og -14.Gjennomgang fra gruppen som jobber med arkivering

 6. To saker fra UIB.
  - en ny linje inn i FS for å sikre nok informasjon i eksamenslokalet uten oversendelsesarket
  - hviletid ved eksamen

 7. Neste møte

 8. Eventuelt 

Publisert 23. feb. 2017 14:46 - Sist endret 29. mars 2022 08:58