Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 25.2017
  2. Muntlig referat ra møte med Inspera 14.2017
  3. Tilbakemelding fra gruppen og diskusjon etter webinaret med Fagpersonweb
  4. Presentasjon av begrunnelse og klage i studentweb/FS
  5. DIGVURD-12 og -13 Gjennomgang fra gruppen som jobber med Begrunnelse og klage
  6. DIGVURD-9 Gjennomgang fra gruppen som jobber med tilbakeskriving av sensur.
  7. DIGVURD-10 og -14. Gjennomgang fra gruppen som jobber med arkivering
  8. Neste møte
  9. Eventuelt

Publisert 7. feb. 2017 14:40 - Sist endret 29. mars 2022 08:58