Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Saksliste:

 1. Godkjenning av møtereferat fra 13.12.2016
 2. Muntlig referat fra møte med Arbeidsgruppe for digital eksamen i regi av Uninett.
 3. Bruk av Jira
 4. DIGVURD-4 Praktiske forberedelser
 5. DIGVURD-9 Tilbakeskriving av sensur.
 6. DIGVURD-10 Arkivering av eksamensoppgaver (oppgavetekst) og protokoll
 7. DIGVURD-11 Digital signatur for sensor bør gjøres mulig.
 8. DIGVURD-12 Be om begrunnelse. Det vil bli mulig for institusjonene til å tilby dette digitalt i Studentweb i løpet av våren 2017
 9. DIGVURD-13 Hva skal skje når klagesak er registrert i bildet Begrunnelse og klage
 10. DIGVURD-14 Arkivering
 11. Dialog med leverandørene og Uninett
 12. Neste møte
 13. Eventuelt
Publisert 12. jan. 2017 16:26 - Sist endret 29. mars 2022 08:58