Møte i STAR

Til:

Anne-Lise Lande, UiO

Karen Skadsheim Sikkeland, UiO

Mustafa Hussain, UiB

Espen Kristiansen, UiT

Gro Christensen, HiOA

Ingrid Susanne Andersen, UiA

Hans Jakob Berntsen, HSN

Marit Vartdal Engeseth, HVO

Ivar Pettersen, NTNU

Jan Erik Johansen, NMH

Joar Nybo, KD

Yngve Bersvendsen, NSD

Stein Aske, FSAT

Martin Sagen, FSAT

Ragnar E. Pettersen,  FSAT

 

Agenda

 

1. Hvordan skal institusjonene komme med innspill til STAR?

FSAT foreslår at det opprettes en RT-kø: tableau@fsat.no. Innspill, forslag og kommentarer knyttet til rapporter som hentes fra Tableau spilles inn til denne listen. Institusjonene peker ut et par stykker som sender innspill til listen på vegen av institusjonen.

2. Overgang til versjon 10 av Tableau

Siden forrige møte har vi gått fra Tableau versjon 9 til versjon 10. Vi opplever fortsatt noen utfordringer som følge av denne overgangen. FSAT holder en kort orientering.

3. Åpning mot FS-databasene fra Tableau server

Et av kravene ved anskaffelsen av det nye rapporteringsverktøyet var at institusjonene og FSAT skulle  kunne lage rapporter som hentet data direkte fra FS. Per i dag er det ikke åpning fra Tableau server til FS-databasene. Hvis institusjonene og FSAT skal tilgjengeliggjøre rapporter med data fra FS må det åpnes fra Tableau Server mot FS-databasene.

Forslag til vei videre: STAR ber FSAT gjøre de nødvendige avklaringene slik at det blir åpninger mellom FS-basene og Tableau server.  

4. Hvorfor bruker vi AD for innlogging isteden for Feide?

Opprinnelig brukte en Feide for innlogging på Tableau server. Etter en diskusjon og anbefaling fra drift har vi gått over til å bruke AD. Vi tar en kort gjennomgang av hvorfor vi byttet og en kort diskusjon rundt dette byttet. 

5. Mobilitet blant studenter mellom institusjoner

På forrige møte var det flere i STAR-gruppen som ytret et ønske om en rapport i Tableau som viste studentmobilitet mellom institusjoner. Dagens databehandleravtale er ikke dekkende for en rapport som viser studentmobilitet mellom institusjoner. Vi tar en diskusjon rundt hva som formelt trengs hvis en skal lage en slik rapport. Vedlagt er punkter fra Sadia Zaka jurist ved FSAT.

Vedlegg: Databehandleravtale og mobilitet

6. Brukergruppene på FS-datavarehussiten  

Ved anskaffelse av Tableau hadde hver institusjon relativt få brukere. Ved sommertider gikk FSAT over på en ny lisensmodell som gjør at en institusjon kan ha så mange Serverbrukere de måtte ønske. FSAT ser behov for å gjøre endringer i hvordan brukeradministrasjonen håndteres som følge av dette.

Vedlegg: Brukergrupper

Forslag til vei videre: FSAT begynner å implementere endringen som beskrevet i notatet i samarbeid med institusjonen.

7. Tableau-rapporter fra FS

En gjennomgang av rapporter fra FS ved Martin

8. Nye elementer i datakilder og rapporter

I forrige møte kom det ønske om en del nye elementer i datakildene og rapporten. Vi tar en gjennomgang av endringer i eksisterende rapporter. Vi ser også på definisjonene til de nye elementene. Dette inkluderer

- Alder (Alder, Alder freg, SSB alder, SSB alder freg,)

- Snittkarakter FS

- Snittkarakter NVB

- Realfagsskrav opptak

- Nye NVB elementer

- Studiepoeng per student

 

9. Forslag til nye STAR-rapporter       

På bakgrunn av forrige møte har FSAT laget utkast til noen nye rapporter

GSTM1 Studenter med intern mobilitet

GST2 Studenter, kvalifikasjoner, Studiepoeng

GST3 Andel kvalifikasjoner av antall startende

GST4 Karakterplott NVB mot FS

GST5 Studiepoengproduksjon på hovedprogram

Dere finner disse rapportene i DV-Institusjonsrapporter (sandkasse). Vi tar en gjennomgang av rapportene og FSAT tar i mot innspill på forbedringer. Vi tar en vurdering om en eller flere av disse skal gjøres til offisielle STAR-rapport etter de justeringer som måtte komme  på møte.

10. Datakilde og rapporter for opptaksdata

FS-datavarehussiten inneholder datakilden SOA_Soknadsalternativ. Det er en stor kilde som inneholder mye opptaksdata. Vi ser nærmere på denne datakilden og prøver å blinke ut mulige rapporter.

11. Innspill fra institusjonene

Vi har fått innspill fra flere institusjoner. Vi tar en gjennomgang av disse innspillene.

Vedlegg:

  • UiA
  • UiO

12. Eventuelt

 

Publisert 28. nov. 2016 13:13 - Sist endret 29. mars 2022 22:23