Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering

Saksliste:

 1. Presentasjon av medlemmene i gruppa
 2. Gjennomgang av mandat
 3. Arbeidsform, hvordan skal gruppa arbeide for å komme i mål med oppgavene. Møtehyppighet, fysiske eller ”nett”-møter, oppgavefordeling osv.
 4. Gjennomgang av dokumenter
 5. Aktivitetsdekomponering
 6. Begrunnelse og klage
 7. Tilbakeføring av karakter (bestått/ikke bestått)
 8. Administrative karakterer (ikke-møtt, legeattest osb.)
 9. Funksjoner /arbeidsdeling mellom Fagpersonweb/StudentWeb og digitale eksamenssystem.
 10. Dialog med leverandørene
 11. Neste møte
 12. Eventuelt

Publisert 7. des. 2016 15:32 - Sist endret 29. mars 2022 20:51