Møte i EpN-ekspertgruppe

Innkalt

Arne Venstad, NTNU
Gunvor Elise Hanssen, NTNU
Tor Erga, UiS
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Lena Finseth, UiO
Ørjan Leren, UiB
Rikke Gåsholt, USIT
Hanne Vibekk, USIT
Matija Puzar, USIT
Geir Vangen, USIT
Martin Sagen, USIT
Anne-Lise Lande, USIT

Dagsorden

1. Status for framdrift.

2. Presentasjon av det som er laget. EpN med felles design. Hva er under arbeid, hvor trenger vi innspill.

3. Alle får jobbe i EpN på egen PC. Bli kjent med applikasjonen. Inntrykk og tilbakemeldinger.

4. Diskutere testing og pilotering.

5. Eventuelt

Tags: EpN
Published Sep. 17, 2012 3:23 PM - Last modified Mar. 29, 2022 8:59 AM