Ekspertgruppe for vurdering (gammel)

Formål: å foreslå løsninger for bedret funksjonalitet i Vurderingsmodulen.

Mandat

Vurderingsgruppens mandat er å vurdere ønsker om ny funksjonalitet eller endringer i eksisterende funksjonalitet i Vurderingsmodulen, og prioritere hva det skal jobbes videre med.

Ledes av

Knut Løvold, Unit

Medlemmer

Medlemmer i ekspertgruppe for vurdering

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 29. mars 2022 08:58