Medlemmer av prosjektgruppen for ny undervisningsmodul

Fra institusjonene:
 • NMBU
 • Nils Christian Fareth (UiT)
 • Håvard Moe Hagen (HVL)
 • Asger Hagerup (NTNU)
 • Petter Kjær (UiB)
 • Frode Fagerbakk (UiO)
 • Thomas Nilsen (NORD)
 • Siv Marit Nordhagen (OsloMet)
 • Linda Novak (VID)
Fra Unit:
 • Sven Petter Myhr Næss
 • Kai Quale
 • Geir Vangen
Publisert 16. okt. 2013 11:48 - Sist endret 25. mai 2021 09:02