Ekspertgruppe for godkjenning

Formål: gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring.

Mandat

Ekspertgruppens mandat er å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring av eksisterende modul.

Ledes av

Unit

Medlemmer

Medlemmer av Godkjenningsgruppen

 

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 29. mars 2022 08:59