Ekspertgruppe for EpN

Mandat

Ekspertgruppen skal arbeide med å spesifisere nye løsninger i EpN. Ekspertgruppen skal vurdere og prioritere ønsker som sendes inn fra institusjonene.

Ledes av

Kjartan Iversen, Unit

Medlemmer

Medlemmer av EpN-gruppen

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 30. mars 2022 00:27