Ekspertgruppe for digital vurdering

Formål: å foreslå løsninger for bedret funksjonalitet knyttet til digital vurdering.

Mandat

- Med utgangspunkt i tidligere aktivitetsdekomponering gjort av vurderingsgruppen, og Uninetts prosessbeskrivelse (Prosess og hovedtrekk ved digital eksamen), beskrive hele prosessen i forhold til vurdering fra produksjon av oppgaver, gjennomføring, eksamensvakter, oppmøte/innlevering sensorer/kommisjoner sensurarbeid , sensurregistrering, elektronisk signatur til klagebehandling og arkivering.

- Komme med forslag til felles rutiner for bruk av FS, for å sikre enhetlige løsninger.

- Se helhetlig på utviklingsbehov, effektiviseringsmuligheter og nye løsninger knyttet til digitalisering av vurdering og vurderingsprosesser ved å se Sikts systemer under ett.

- Utarbeide klare rammer for hvordan integrasjoner mellom FS og eksterne leverandører for vurderingssystem skal foregå og sikre en leverandøruavhengig integrasjonsprosess basert på fastsatte krav fra Sikt.

- Legge rammer for integrasjon mot andre systemer som er eller kan være en del av prosessen, f.eks. e-læring og arkiv.

- Prioritere utviklingsoppgavene ut fra kost/nytte vurderinger.

Ledes av

Sikt

Medlemmer

Medlemmer i Gruppe for digital vurdering

Publisert 27. okt. 2016 08:23 - Sist endret 16. juni 2022 15:24