Integrasjonsoppgaver for FS-konsortiet våren 2020

På denne siden får du en oversikt over planlagte integrasjonsoppgaver for FS-konsortiet, samt enkelte andre studieadministrative tjenester.

Tjenestene er gruppert etter finansieringskilde

  • tjenester som inngår i FS-konsortiet
  • tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

  • andre oppgaver med egen finansiering

NB! Endringer kan forekomme. Oppgavene vil bli påbegynt i 2020, men ikke nødvendigvist ferdigstillt i 2020.

Tjenester som inngår i FS-konsortiet

Tjeneste Oppgave Status ved årssiftet 2019/2020
Alle tjenester Generelt teknisk vedlikehold og brukerstøtte Løpende
Digeks Felles bestilling fra TP-samarbeidet knyttet til utvidelse av kandidattall  (RT-361952) (Mindre oppgave) Klar til testing
Digeks Forbedringer og feilrettinger I arbeid
FS-API

Ferdigstille BAS-ressurser (inkl vurdering). 

 

I arbeid. Antatt ferdig ved prodsetting av 1.4.0 (februar)
FS-API Tjenester for Emnekombinasjoner utvikles av NTNU for vårt API, og kommer med i 1.4.0. Ferdig, levert i 1.4.0
FS-API Tjenester for Praksistyper Ferdig, levert i 1.4.0
FS-API Studinfo for utvekslingsavtaler (RT-351558) Ikke påbegynt
FS-API

Behov knyttet til utveksling. Løses ved å dekke forretningsområdet for utveksling på FS-API.

Det forgår et prosjekt ved flere institusjoner. UiO kommer til å lage eget midlertidig API for dette, som de skal tilby i BOTT, gjennom sin int-Ark.

Utvikles av NTNU på oppdrag fra Unit, Unit gjør forberedelser
FS-API Støtte til BOTT SA-prosjektet: innpassing av eksternstudier og nødvendige underliggende ressurser Utvikles av NTNU på oppdrag fra Unit, Unit gjør forberedelser
FS-API Risikovurdering av APIet Ikke påbegynt
Interntjenestene som håndterer trafikk spesielt ut fra FS-basen Automatisk registrering av klagesaker i P360 I arbeid
WS-er (flere) Omskriving av de ws-er som blir berørt av ny undervisningsmodul (Stor oppgave) Ikke påbegynt

  Tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Tjeneste Oppgave Status ved årssiftet 2019/2020
Alle tjenester Generelt teknisk vedlikehold og brukerstøtte Løpende
RUST Ta i bruk studieklassifikasjonskoder Nesten ferdigstilt
Vitnemålsportalen Levere data på siste ELMO-format Klar til testing
Vitnemålsportalen Sende med resultater fra fagskolenivå (Mindre oppgave) Ikke påbegynt

 

Oppgaver som må vente

Tjenester som inngår i FS-konsortiet

Tjeneste Oppgave Kommentar Status ved årssiftet 2019/2020
Arkivering av klager i ePhorte Leveranser til NTNU/UiT sitt prosjekt for klagearkivering (og behandling?) i ePhorte.   Ikke påbegynt
EWP Nye API-er   I arbeid. API for learning-agreement gjenstår.
FS-API Trusselmodellering   Ikke påbegynt
FS-API Mulig tilpasning til API Gatekeeper?  Bør sees i sammenheng med plattform og innføring av UH-intark. Ikke påbegynt
FS-API Studinfo-tjenester (ønsker fra UiO) (RT-343200)

Planleggingsgruppa: data finnes i Studinfo2-> ikke høyt prioritert.  
 
Vi ønsker å få tilbudt studinfo-tjenester via FS-APIet. Dette bør løses sammen med oppgavene for Utdanning.no

 

Ikke påbegynt
FS-API Ønsker fra UiS knyttet til behandling av sensorer og kommisjoner. Difi-prosjekt (RT-34067) Planleggingsgruppen: uklart hvordan dette skal løses og hva som faktisk vil trengs på sikt. Ikke påbegynt
FS-API Publisere VP-APIet til bruk for Resultatutvekslingen (ønsket av eksterne etater)

Man vil da ikke trenge å spørre alle FS-baser hver gang en overføring skal skje (man bruker indexen i VP, som vet om/hvor en person har resultat)
BI vil da også kunne levere i resultatutvekslingen.

Vil være til gunst både for FS-institusjonene og for andre etater.

Ikke påbegynt
FS-API Tjeneste for oppslag av studieretter Nevnt ifm med UDI - ønsker. UDI ønsker et API for å hente en persons studieretter (på tvers av institusjoner). Det er usikkert hvor sterkt dette ønsket er. Ikke påbegynt
LK-WS Eksamensresultater til Lånekassa. Mer data om endringer i studierettter. Bør løses i FS-API med meldingskø . Må løses sammen med med LK Innledende møter gjennomført
SOAP Avvikle tjenesten   Arbeidet er fullført, men den kan først avvikles når konsortiene er over på ny klient for BAS. (Avhenger av ferdigstillelsen av BAS-ressurser (i listen over)).
Studinfo2 Mindre utvidelser (filtre+parametre), ønsker fra ulike parter Må løses innefor nye endepunkter på FS-APIet Ikke påbegynt
Brukeradministrasjon via Dataporten Selvbetjening for institusjonene for ws-brukere/tilganger (Stor oppgave) Bør sees i sammenheng med plattformisering (Trenger ikke i utganspunktet å utføres av integrasjonsteamet). Ikke påbegynt

  Oppgaver med egen finansiering

Tjeneste Oppgave Kommentar Status ved årssiftet 2019/2020
Oppgaver for Utdanning.no Generelt uttrekk av studieinformasjon inkl. tekster der EVU inngår som en filtrerbar undermengde Kontrakt er skrevet. Ikke påbegynt. Vil bli utført høsten 2020

 

Publisert 21. jan. 2020 10:21 - Sist endret 21. apr. 2020 12:58