Arbeidsoppgaver

Sist endret 28. mars 2022 10:54 av lenkeretter@localhost

På denne siden får du en overordnet oversikt over planlagte oppgaver for FS-konsortiet, samt enkelte andre studieadministrative oppgaver.

Sist endret 28. mars 2022 10:54 av lenkeretter@localhost

På denne siden får du en overordnet oversikt over planlagte prosjekter, forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Veikartet som Tjenesteråd for studieadministrasjon har jobbet frem er førende for hvilke oppgaver som skal prioriteres.

Sist endret 18. aug. 2020 12:10 av jjohanse@uio.no

På denne siden får du en oversikt over planlagte integrasjonsoppgaver for FS-konsortiet, samt enkelte andre studieadministrative tjenester.

Sist endret 21. apr. 2020 12:58 av jjohanse@uio.no

På denne siden får du en oversikt over planlagte integrasjonsoppgaver for FS-konsortiet, samt enkelte andre studieadministrative tjenester.

Sist endret 25. mars 2022 12:44 av root@localhost

På denne siden får du en oversikt over planlagte integrasjonsoppgaver for FS-konsortiet, samt enkelte andre studieadministrative tjenester.