Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Lars Vemund Solerød, USN
Knut Løvold, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 26.-27. januar 2021 (FS-21-009)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

  1. Møte i Fagutvalg for utdanning 8. februar (referat)
  2. Møte i Digitaliseringsstyret 1. mars (referat)
  3. Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 17. mars (agenda)

3. Orienteringssaker

Notat med informasjon (FS-21-003-7).
Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det enkelte punkt.
Notatet inneholder informasjon om følgende saker:

  1. Nytt fra Unit
  2. Emrex, DigiRec og EDSSI
  3. Årsrapport 2020 for FS
  4. Møte med Politidirektoratet om politiattester
  5. Digitalisering av vitnemål

4. FS-Brukerforum 23.-24. mars 2021

Kort evaluering av Brukerforumet.

5. Diskusjonssak: Loggføring og kontrollrapporter i FS

En aktuell problemstilling som bør inkluderes i moderniseringsprosjektet, men blir for omfattende å gjøre i dagens system. 
Saken var til orientering til møtet i januar, og er satt opp som diskusjonssak til dette møtet.
UiO innleder og Planleggingsgruppen informerer hvordan dette håndteres ved egen institusjon.

Notat fra UiO som var sendt til januar-møtet (FS-21-007).

6. Eventuelt

Publisert 3. des. 2020 16:48 - Sist endret 8. juli 2022 21:36