Ekspertgruppe for vurdering

Formål: å foreslå løsninger for bedret funksjonalitet knyttet til vurdering.

Mandat

  1. Prioriteringer av endringsønsker og ønsker om ny funksjonalitet
  2. Integrasjoner mot eksamens og sensursystemer
  3. Felles rutiner og enhetlige løsninger
  4. Bidra i utformingen av framtidens studieadministrative system innenfor vurdering.

Historikk

Høsten 2018 ble det bestemt at ekspertgruppene for vurdering og ekspertgruppe for digital vurdering skulle slås sammen til én gruppe. Denne gruppen ble derfor opprettet i 2019.

Ledes av

Knut Løvold, Unit

Medlemmer

Medlemmer i ekspertgruppe for vurdering

Publisert 28. mai 2019 10:13 - Sist endret 15. juli 2022 07:34