Ekspertgruppe for Studentweb

Formål: se på løsninger i Studentweb og prioritere disse.

Mandat

Ekspertgruppen skal se på løsninger for Studentweb og prioritere innkomne ønsker fra brukerinstitusjonene.

Ledes av

Øystein Sørvik, Unit

Medlemmer

Medlemmer av Studentwebgruppen

Status

Gruppen har siden 2011 jobbet med utforming av ny Studentweb og design av utdanningsplaner. Studentweb 3 ble levert i 2016. Gruppen jobber nå videre med videreutvikling i henhold til revidert mandat av januar 2017.

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 8. juli 2022 14:55