Ekspertgruppe for studentutveksling

Mandat

Ekspertgruppen skal jobbe for å digitalisere prosesser knyttet til studentutveksling og å jobbe for å etablere felles rutiner ved institusjonene knyttet til studentutveksling.

Medlemmer

Christina Elmar (leder) Unit
Geir M. Vangen Unit
Lise Bakke Brøndbo OsloMet
Arne Humberset HiVolda
Sissel Dahle USN
Miriam Rintelen NMH
Kristin Torp Skogedal UiB
Kristine Stærfelt UiO
Monica Sommervik UiT
Magdalena Brekke UiS
Inger Marie Hognestad VID
Eilin Sandsmark Diku

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 8. juli 2022 15:27