Ekspertgruppe for sak- og arkiv

Formål: å støtte effektiv saksbehandling, uavhengig av system; sørge for riktig og hensiktsmessig lagring som dekker Riksarkivets krav og gjeldende lovverk, og god integrasjon mellom FS og ePhorte.

Mandat

  • være og jobbe for en arena for felles forståelse for krav, behov og muligheter
  • jobbe med Studentmapper (elektroniske)
  • jobbe med Studieinformasjon
  • jobbe med Rutiner rundt vurdering (inkludert innlevering)
  • jobbe med Saksbehandlingstøtte
  • jobbe med Relasjon FS og NOARK5

Ledes av

Unit

Medlemmer

Medlemmer av Sak- og arkivgruppen

Status

Ekspertgruppen er for tiden sovende fordi de fire eldste universitetene (BOTT) ikke har integrasjon mellom FS og arkivsystemet Ephorte.

Institusjonene som bruker Public 360 som arkivsystem, har hatt integrasjon mot FS siden 2013. Det jobbes med å utvide integrasjonen mellom FS og P360 i en egen grensesnittgruppe som ledes av CERES og Uninett i samarbeid.

 

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 8. juli 2022 13:23